Göran Kropp P3 dokumentär

Göran Kropp P3 dokumentär
En av mina stora inspirationskällor när jag var liten och drömde om att klättra världens högsta berg var Göran Kropp. Han och David Lagercrantzs bok ”Göran Kropp 8000m+” lästes många gånger i mina tonår. När jag senare fick ta del av Fredrik Blomqvists filmade material av expeditionen var jag fast besluten att någon gång själv få prova.
 
Med Göran och Renata Chlumskas hjälp fick jag några år senare kontakt med fantastiske Wonchu Sherpa i Nepal som såg till att jag vandrade upp till berget och för första gången fick se Everest med egna ögon. Något som kom att förändra mitt liv för all framtid.